تبلیغات
شجاع دلان - مناظره با اهل تسنن درباره تربت کربلا
شجاع دلان

یكى از علماى اهل تسنّن كه از فارغ التحصیلان دانشگاه «الازهر» مصر است به نام «شیخ محمد مرعى انطاكى» از اهالى سوریه ، بر اثر تحقیقات دامنه دار به مذهب تشیّع گرایید، و در كتابى به نام «لماذا اخترت مذهب الشّیعه» علل گرایش خود را با ذكر مدارك متقن ذكر نموده است ، در اینجا به یكى از مناظرات او با دانشمندان اهل تسنّن پیرامون سجده بر مهرى كه از تربت حسینى است . توجّه كنید:

محمد مرعى در خانه اش بود، چند نفر از دانشمندان اهل تسنّن كه بعضى از آنها از دوستان سابق او در دانشگاه الازهر بودند، به دیدار او آمدند و در آن دیدار، بحث و گفتگوى زیر رخ داد:

دانشمندان : شیعیان بر تربت حسینى سجده مى كنند، آنها به همین علّت كه بر مهر تربت حسینى سجده مى كنند، مشرك هستند.

محمد مرعى : سجده بر تربت ، شرك نیست ؛ زیرا شیعیان بر تربت براى خدا، سجده مى كنند، نه اینكه براى تربت سجده كنند، اگر به پندار شما به فرض محال ، در درون تربت چیزى وجود دارد، و شیعیان به خاطر آن چیز، آن را سجده كنند، نه اینكه بر آن سجده نمایند، البته چنین فرضى ، شرك است ، ولى شیعیان براى معبود خود كه خدا باشد سجده مى كنند، نهایت اینكه هنگام سجده براى خدا، پیشانى را بر تربت مى گذارند.

 

به عبارت روشنتر: حقیقت سجده ، نهایت خضوع در برابر خدا است ، نه در برابر مهر تربت .

یكى از حاضران (به نام حمید): احسن بر تو كه تجزیه و تحلیل زیبایى نمودى ، ولى این سؤ ال براى ما باقى مى ماند كه چرا شما شیعیان ، اصرار دارید كه بر تربت حسینى سجده نمایید؟ چرا بر سایر چیزها سجده نمى كنید؟ همان گونه كه بر تربت سجده مى كنید؟

محمّد مرعى : اینكه ما بر خاك سجده مى كنیم ، بر اساس حدیثى است كه مورد اتفاق همه فرقه هاى اسلامى است كه پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: «جُعِلَتْ لِىَ الاَرضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً»: «زمین براى من سجده گاه و پاكیزه قرار داده شده است ».

بنا بر این به اتّفاق همه مسلمین ، سجده بر خاك خالص ، جایز است ، از این رو ما بر خاك سجده مى كنیم.

حمید: چگونه مسلمانان بر این امر اتّفاق نظر دارند؟

محمد مرعى : هنگامى كه رسول خدا صلى الله علیه و آله از مكّه به مدینه هجرت كرد، در همان آغاز، به ساختن مسجد دستور داد، آیا این مسجد فرش داشت ؟

حمید: نه ، فرش نداشت .

محمّد مرعى : پس پیامبر صلى الله علیه و آله و مسلمانان بر چه چیزى سجده مى كردند؟

حمید: بر زمینى كه از خاك ، فرش شده بود، سجده مى كردند؟

محمّد مرعى : بعد از رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله ، مسلمانان در عصر خلافت ابوبكر و عمر و عثمان بر چه سجده مى كردند؟ آیا مسجد فرش ‍ داشت ؟

حمید: نه ، فرش نداشت ، آنها نیز بر خاك زمین مسجد سجده مى نمودند.

محمّد مرعى : بنابراین به اعتراف شما، پیامبر صلى الله علیه و آله در همه نمازهاى خود بر زمین سجده كرده است ، همچنین مسلمانان در عصر او و در عصر بعد از او، روى این اساس ، قطعاً سجده بر خاك ، صحیح است .

حمید: اشكال من این است كه شیعیان ، تنها بر خاك ، سجده مى كنند، آن هم خاكى كه از زمینى گرفته و به صورت مهر در آورده ، آن را در جیب خود مى نهند و بر آن سجده مى نمایند.

محمد مرعى : اوّلاً؛ به عقیده شیعه ، سجده بر هر گونه زمین ، خواه سنگ فرش باشد و خواه زمین خاكى باشد، جایز است .

ثانیا؛ نظر به اینكه شرط است محل سجده پاك باشد، پس سجده بر زمین نجس یا خاك آلود جایز نیست ، از این رو قطعه اى از گِل خشكیده (به نام مهر) را كه از خاك پاك تهیّه شده ، با خود حمل مى كنند، تا در نماز بر خاكى كه مطمئناً پاك و تمیز است سجده كنند، با علم به اینكه آنها سجده بر خاك زمین را كه نجس بودن آن را نمى دانند، جایز مى دانند.

حمید: اگر منظور شیعه ، سجده بر خاك پاك خالص است چرا مقدارى از خاك را حمل نمى كنند، بلكه «مُهر» حمل مى كنند؟

محمد مرعى : نظر به اینكه حمل خاك موجب خاك آلودگى لباس مى شود، از این رو خاك را در هر جا بگذارند طبعاً دست و لباس ، خاك آلود مى شود، شیعیان همان خاك را با آب مى آمیزند و گل مى كنند و سپس همان گل در قالب زیبا، خشك مى شود و به صورت مهر در مى آید، كه دیگر حمل آن ، زحمت نیست و موجب خاك آلودگى لباس و دست نخواهد شد.

حمید: چرا شما بر غیر خاك ، مانند حصیر و قالى و زیلو و... سجده نمى كنید؟

محمد مرعى : گفتیم غرض از سجده ، نهایت خضوع در برابر خدا است ، اینك مى گوییم ، سجده بر خاك ، خواه خشكیده (مهر) و خواه نرم ، دلالت بیشترى بر خضوع در برابر خدا دارد؛ زیرا خاك ، ناچیزترین اشیا است ، و ما بالاترین عضو بدن خود (یعنى پیشانى ) را بر پایین ترین چیز (خاك ) در حال سجده مى نهیم ، تا با خضوع بیشتر، خدا را عبادت كنیم ، از این رو، مستحب است كه جاى سجده پایینتر از جاى دستها و پاها باشد، تا بیانگر خضوع بیشتر گردد، و همچنین مستحب است در سجده ، سر بینى خاك آلود شود، تا دلالت بیشتر براى خضوع داشته باشد، بنابراین ، سجده بر قطعه اى از خاك خشكیده (مهر)، بهتر از سجده بر سایر اشیایى است كه سجده بر آن روا است ، چرا كه اگر انسان در سجده ، پیشانى خود را بر روى سجّاده گرانقیمت یا بر قطعه طلا و نقره و امثال آنها و یا بر قالى و لباس گرانبها بگذارد، از تواضع و خضوعش ، كاسته مى شود، و چه بسا هیچ گونه دلالتى بر كوچكى بنده در برابر خدا نداشته باشد.

با این توضیح : آیا كسى كه سجده بر خاك خشكیده (مهر) مى كند تا تواضع و خضوعش در پیشگاه خدا، رساتر باشد، مشرك و كافر خواهد بود؟ ولى سجده بر چیزى (مانند قالى و سنگ مرمر و...) كه مخالف تواضع است ، تقرّب به خدا است ؟!، هر كس چنین تصوّر كند، تصوّر باطل و بى اساسى نموده است .

حمید: پس این كلمات چیست كه بر روى مهرهایى كه شیعه بر آنها سجده مى كنند، نوشته شده است ؟

محمد مرعى : اوّلاً؛ همه تربتها داراى نوشته نیست ، بلكه بسیارى از آنها بدون نوشته است .

ثانیاً؛ در بعضى از آنها نوشته شده كه : «سُبْحانَ رَبِىَّ الاَعْلى وَ بِحَمْدِهِ» كه اشاره اى به ذكر سجده است ، و در بعضى نوشته شده كه این تربت از زمین كربلا گرفته شده ، تو را به خدا سوگند آیا این نوشته ها، موجب شرك است ؟ و آیا این نوشته ها، تربت را از خاكى كه سجده بر آن صحیح مى باشد، خارج مى كند؟

حمید: نه ، هرگز موجب شرك و عدم جواز سجده بر آن نیست ، ولى یك سؤ ال دیگر دارم و آن اینكه در تربت زمین كربلا، چه خصوصیّتى وجود دارد، كه بسیارى از شیعیان مقیّد هستند تا بر تربت حسینى ، سجده كنند؟

محمد مرعى : رازش این است كه در روایات ما از امامان اهلبیت علیهم السلام نقل شده كه : ارزش سجده بر تربت امام حسین علیه السلام بر تربتهاى دیگر بیشتر است .

امام صادق علیه السلام فرمود: «اَلسُّجُودُ عَلى تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعِ»: «سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهاى هفتگانه را مى شكافد» یعنى موجب قبولى نماز، و صعود آن به سوى آسمان مى گردد.

نیز روایت شده كه : «آن حضرت فقط بر تربت حسین علیه السلام سجده مى كرد، به خاطر تذلّل و كوچكى در براى خداى بزرگ »

بنابراین ، تربت حسین علیه السلام داراى یك نوع برترى است كه در تربتهاى دیگر، آن برترى نیست .

حمید: آیا نماز بر تربت حسین علیه السلام موجب قبول شدن نماز در پیشگاه خدا مى شود، هر چند باطل باشد؟

محمد مرعى : مذهب شیعه مى گوید: نمازى كه فاقد یكى از شرایط صحّت نماز باشد، باطل است و قبول نخواهد شد، ولى نمازى كه داراى همه شرائط صحّت است ، اگر در سجده اش بر تربت امام حسین علیه السلام سجده گردد، قبول مى شود و موجب ارزش و ثواب بیشتر خواهد شد.

حمید: آیا زمین كربلا از همه زمینها، حتى از زمین مكّه و مدینه برتر است ، تا گفته شود كه نماز بر تربت حسین علیه السلام بر نماز بر همه تربت ها برتر مى باشد؟

محمّد مرعى : چه مانعى دارد كه چنین خصوصیّتى را خداوند در تربت زمین كربلا قرار داده باشد.

 

حمید: زمین مكّه كه همواره از زمان آدم علیه السلام تا كنون ، جایگاه كعبه است ، و زمین مدینه كه جسد مطهّر پیامبر صلى الله علیه و آله را در بر گرفته است ، آیا مقامى كمتر از مقام زمین كربلا دارند؟ این عجیب است ، آیا حسین علیه السلام بهتر از جدّش پیامبر صلى الله علیه و آله است ؟

محمد مرعى : نه ، هرگز؛ بلكه عظمت و شرافت حسین علیه السلام به خاطر عظمت مقام و شرافت رسول خدا صلى الله علیه و آله است ، ولى راز این كه خاك كربلا برترى یافته این است كه امام حسین علیه السلام در آن سرزمین در راه دین جدّش به شهادت رسیده است ، مقام حسین علیه السلام جزئى از مقام رسالت است ، ولى نظر به اینكه آن حضرت و بستگان و یارانش ، در راه خدا و برپا دارى اسلام ، و استوارى اركان دین ، و حفظ آن از بازیچه هوسبازان ، جانبازى كرده و به شهادت رسیده اند، خداوند متعال به خاطر آن ، سه ویژگى به امام حسین علیه السلام داده است :

1-      دعا در زیر قبّه مرقد شریفش به استجابت مى رسد.

2-      امامان ، از نسل او هستند.

3-      و در تربت او، شفا هست .

آیا اعطاى چنین خصوصیتى به تربت حسین علیه السلام اشكالى دارد؟ و آیا معنى اینكه بگوییم زمین كربلا از زمین مدینه برترى دارد، این است كه بگوییم امام حسین علیه السلام بر پیامبر صلى الله علیه و آله برترى دارد، تا شما به ما اشكال كنید؟!

بلكه مطلب به عكس است ، بنابراین ، احترام به تربت امام حسین علیه السلام احترام به حسین علیه السلام است و احترام به او، احترام به خدا، و جدّ امام حسین علیه السلام یعنى رسول خدا صلى الله علیه و آله است .

وقتى كه سخن به اینجا رسید، یكى از حاضران كه قانع شده بود، در حالى كه شادمان بود برخاست و بسیار سخن مرا ستود و از من تمجید كرد و كتابهاى شیعه را از من درخواست نمود و به من گفت : گفتار تو بسیار بجا و شایسته است ، من خیال مى كردم كه شیعیان ، حسین علیه السلام را برتر از رسول خدا صلى الله علیه و آله مى دانند، اكنون حقیقت را دریافتم ، و از بیانات زیبا و گویاى شما سپاسگزارم ، از این پس خودم مهرى از تربت كربلا را همراه خود بر مى دارم و بر آن نماز مى خوانم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 14 مرداد 1396 04:40 ب.ظ
I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself?

Please reply back as I'm wanting to create my own personal website and would
like to know where you got this from or just what the theme is named.
Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حامد حسین زاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :